#168577 Resposta

Rui David

Pedir responsabilidades aos donos do animal.